O mateřské škole

DSC_6410

Mateřská škola Brno, Hatě 19, příspěvková organizace

IČ: 71012265

Zřizovatel MŠ: Statutární město Brno, městská část Ivanovice, Mácova 3

 

Mateřská škola je zapojena do projektu EU:

Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001061

Název projektu:                      školní asistent

 

Mateřská škola Brno, Hatě 19 poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

Kapacita MŠ  –  81 dětí (3 třídy po 27 dětech).

Třídy jsou nazvány podle lesních zvířat – Veverky, Berušky, Sovičky.

 

Provoz MŠ v době 6.30  –  16.30 hod.

 

Úplata za předškolní vzdělávání, tzv. „školné“, ve školním roce 2022/23: 633 Kč/měsíc/dítě.

Poslední rok předškolního vzdělávání je bezplatný.

 

Číslo účtu pro úhradu školného: 194549236/0300

 

 Jedinečné umístění mateřské školy  ve velké zahradě, na kraji lesa, asi 300 m od ulice Hatě, umožňuje pobyt dětí v klidném, přírodním prostředí.

O přírodě si nemusíme jen povídat – my v ní žijeme, učíme se, hrajeme si.

 

Naší snahou je, aby děti chodily do MŠ rády, měly se stále na co těšit.

Připravujeme pestrou nabídku akcí a aktivit:

 • Keramické tvoření – vlastníme keramickou pec
 • Předplavecký kurz
 • Jezdíme do solné jeskyně
 • Do MŠ zveme divadelní a jiné umělce
 • Navštěvujeme divadelní představení
 • Pořádáme výlety
 • Poznáváme zajímavá prostředí – ve spolupráci s rodiči

Nedílnou součástí života MŠ jsou již tradiční akce:

 • Slavnost na zahájení školního roku
 • Oslavy narozenin dětí
 • Heloudýň a lampionový průvod 
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční den
 • Karneval
 • Vítání jara
 • Slavnosti ohňů
 • Velikonoce
 • Společné odpolední tvoření dětí a rodičů s různou tematikou 
 • Loučení s předškoláky a spaní ve školce 
 • Zahradní slavnost na konci školního roku 

 

Děti v naší MŠ se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu

„KOLOTOČ ZÁŽITKŮ“

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: LAWYA data protection, s.r.o., Březinova 746/29, 616 00 Brno, e-mail: poverenec@lawya.cz; www.lawya.cz