O mateřské škole

DSC_6410

Mateřská škola Brno, Hatě 19, příspěvková organizace

IČ: 71012265

Zřizovatel MŠ: Statutární město Brno, městská část Ivanovice, Mácova 3

 

Mateřská škola je zapojena do projektu EU:

Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001061

Název projektu:                      školní asistent

 

Mateřská škola Brno, Hatě 19 poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 6 let.

Kapacita MŠ  –  81 dětí (3 třídy po 27 dětech).

Třídy jsou nazvány podle barev, zelená třída, žlutá třída, červená třída.

 

Provoz MŠ v době 7.00  –  16.30 hod. ve školním roce 2017/18 zajišťují:

 

Zelená třída:

ředitelka MŠ              Eva Jelínková
učitelka                      Mgr. Monika Skalková

 

Žlutá třída:

učitelka                     Mgr. Bc. et Bc. Jitka Šubrtová
učitelka                     Mgr. Markéta Doležalová

 

Červená třída:

učitelka                     Nikol Marečková Terzić
učitelka                     Janka Brixan

 

Školní asistentka:    Tatiana Virbová

 

3 provozní pracovnice:            

výdej stravy + úklid          Gabriela Vodáčková
úklid                                   Alena Březinová
úklid                                   Jana Kuglerová

 

Součástí MŠ je výdejna stravy.
Strava je dovážena ze ZŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice.

 

Úplata za předškolní vzdělávání, tzv. „školné“, ve školním roce 2017/18:   582 Kč/měsíc/dítě.

1 rok před zahájením povinné školní docházky je předškolní vzdělávání bezplatné.

 

Číslo účtu pro úhradu školného: 194549236/0300

 

 Jedinečné umístění mateřské školy  ve velké zahradě, na kraji lesa, asi 300 m od ulice Hatě, umožňuje pobyt dětí v klidném, přírodním prostředí.

O přírodě si nemusíme jen povídat – my v ní žijeme, učíme se, hrajeme si.

 

Naší snahou je, aby děti chodily do MŠ rády, měly se stále na co těšit.

Připravujeme pestrou nabídku akcí a aktivit:

 • Keramické tvoření – vlastníme keramickou pec
 • Předplavecký kurz
 • Do MŠ zveme divadelní a jiné umělce
 • Navštěvujeme divadelní představení
 • Pořádáme výlety
 • Poznáváme zajímavá prostředí – ve spolupráci s rodiči

Nedílnou součástí života MŠ jsou již tradiční akce:

 • Oslava narozenin (pro oslavence připravíme narozeninovou knížku – vytvořenou z obrázků od dětí )
 • „Heloudýň“ – uspořádání výstavy dýňových strašidel na terase – společně   s rodiči rozsvítíme.
 • „Ukládání broučků do postýlek“ – průvod s lampiony a lucerničkami k lesu.
 • Mikulášská nadílka – v dopoledních hodinách navštíví školu Mikuláš s nadílkou- děti mu zarecitují, zazpívají.
 • Vánoční den – společně s dětmi vánočně vyzdobíme školu, ozdobíme stromeček, na stolky připravíme cukroví od maminek, připomeneme si staré lidové zvyky, zpíváme koledy, rozdáme si dárky.
 • Karneval
 • Vítání jara – pálení zimy – dopolední akce – připomenutí lidových tradic
 • Pálení čarodějnic
 • Velikonoce  – „Školní velikonoční mrskání“
 • Společné odpolední tvoření dětí a rodičů – různě tematicky zaměřené – podzimní, jarní…
 • Každoroční výjezd na školu v přírodě
 • Zahradní slavnost na konci školního roku – loučení s dětmi, které odchází do 1. třídy

 

Vzdělávání dětí v naší MŠ je dáno

Školním vzdělávacím programem

„PŘÍRODA A JÁ   –   SVĚT JE BAREVNÝ“