Blog

Informace k prázdninovému provozu MŠ

V době hlavních prázdnin je MŠ Hatě 19 otevřena ve dnech 3. 7. – 14. 7. 2017.

Rodiče dětí z jiných mateřských škol najdou přihlášku a bližší informace v sekci „Dokumenty“.